РАСТИМ МАЛЕНЬКОГО ПАТРИОТА ВМЕСТЕ

Як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна

Як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна

 

 

Гучыць урачыста, як водгукі славы,

Гімн нашай вячыстай цудоўнай Дзяржавы...

Гімн свету сцвярджае, што любім мы працу,

А шлях наш лунае да радасці, шчасця.

Пад гукамі Гімна я моўчкі клянуся

Сапраўдным быць сынам маёй Беларусі!

Міхасъ Пазнякоў

Добры дзень, паважаныя бацькі. Сёння хочацца павясці з вамі  размову пра тое, як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна. Але давайце спачатку пазнаёмімся з гісторыяй гімна.

Дзяржаўны гімн — гэта самы хвалюючы кожнае сэрца сімвал краіны, узвышаная песня пра народ. Мелодыя простая, добра запамінаецца.

Яшчэ ў старажытныя часы людзі, ахопленыя агульным пачуццём радасці, — падчас вялікіх святаў, перамог над ворагам ці пры пазбаўленні ад якой-небудзь павальнай хваробы, засухі, паводкі і пажараў, заканчэння сонечнага зацьмення — спявалі агульную песню ці, можа быць, малітву.

Гэтую ж песню яны спявалі, калі выпраўляліся ў паход на ворага, і песня яднала іх агульнай надзеяй і верай у сілы народа.

Прататыпам сучаснага гімна быў гімн Беларускай ССР.

Паэт Уладзімір Іванавіч Карызна (1938), лірык і песеннік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, атрымаў перамогу ў конкурсе: ягонаму тэксту гімна, у якім выкарыставаны фрагменты ранейшага тэксту гімна, напісанага Міхасём Мікалаевічам Клімковічам (1899—1954), журы аддало перавагу.

Словы гімна павінен ведаць кожны змалку.

У Палажэнні аб Дзяржаўным гімне Рэспублікі Беларусь гаворыцца, што гімн з’яўляецца сімвалам дзяржаўнага суверэнітэту і выконваецца ў аркестравым, харавым, аркестрава-харавым ці ў іншым вакальным ці інструментальным варыянце.

Дзяржаўны гімн выконваецца ў адпаведнасці з зацверджаным тэкстам і музыкальнай рэдакцыяй (нотамі) пры ўступленні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на пасаду — пасля прынясення ім прысягі, пры адкрыцці і закрыцці сесій палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, пры сустрэчах і праводзінах афіцыйных дэлегацый замежных краін, пры ўшанаванні нашых спартсменаў-пераможцаў, у тым ліку і за мяжой, пры правядзенні воінскіх рытуалаў, а таксама з нагоды разнастайных урачыстасцей, прысвечаных дзяржаўным святам.

I калі гучыць галоўная песня краіны, слухаць яе трэба стоячы, прычым мужчыны абавязаны зняць галаўны ўбор. У вакальна-харавым варыянце выконвання неабходна праслухаць гімн ад пачатку да канца: усе тры куплеты. У аркестровым выкананні дапускаецца праслухванне толькі часткі гімна – адзін куплет і прыпеў. Пасля праслухвання не трэба пляскаць у далоні. Можна спакойна прысесці.

Няхай лунаюць над намі нашы слаўныя сцягі! Няхай асвятляе наш шлях Дзяржаўны герб краіны! Няхай гучаць заклікальныя словы і ўрачыстая музыка нашага велічнага гімна!

 

Мы, беларусы – мірныя людзі,

Сэрцам адданыя роднай зямлі,

Шчыра сябруем, сілы гартуем

Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

Разам з братамі мужна вякамі

Мы баранілі родны парог,

У бітвах за волю, бітвах за долю

Свой здабывалі сцяг перамог!

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

Дружба народаў – сіла народаў –

Наш запаветны, сонечны шлях.

Горда ж узвіся ў ясныя высі,

Сцяг пераможны – радасці сцяг!

 

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

свернуть

Государственный флаг Республики Беларусь

Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных полос: верхней красного цвета и нижней зеленого цвета. Отношение ширины полос красного и зеленого цвета – 2:1. Слева вертикально расположен белорусский орнамент красного цвета на белом фоне.

Цвета нашего флага имеют следующие значения:

 • Красный – сила, мужество, благородство, энергия;
 • Зелёный – надежда, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, созидание, природная гармония;
 • Белый – чистота, непорочность, примирение, мудрость, знания.

Орнамент – символ древней культуры народа, его духовного богатства. Содержание орнамента на Государственном флаге повествует о хлебе, урожае и продолжении рода; прославляет трудолюбие и мастерство – первооснову счастливой доли человека.

Беларусь – первая в мире страна, которая использовала национальный орнамент в качестве элемента государственного флага.

Факты о нашем флаге:

 • Орнамент, размещенный на флаге, был вышит в 1917 г. крестьянкой из деревни Костелище Сенненского района Витебской области Матреной Маркевич. В Сенно ей установлен памятник.
 • Второе воскресенье мая – День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
 • В 2013 г. в Минске появилась площадь Государственного флага. В центре её находится 70­метровая стела, на которой установлен самый большой в стране государственный флаг. Его площадь составляет 98 м2, а масса 25 кг. 

Источник: https://president.gov.by/ru/president/detjam/flag

свернуть

Государственный герб Республики Беларусь

В изображении белорусского герба отражаются основные национальные и духовные ценности белорусов: гражданское единство, трудолюбие, миролюбивость.


В центре контур Беларуси – суверенитет, территориальное единство страны.
Венок из золотых колосьев, цветов льна и клевера – благополучие и достаток. С каждой стороны венок трижды перевит красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании герба в две строки начертаны золотом слова "РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ".
Земной шар – желание жить в мире и согласии, сотрудничать со всеми странами.
Восходящее солнце – символ жизни и наилучшей доли.
Звезда – символ человека и человечества, знак мужества и высоких помыслов, высоких устремлений народа. 

Источник: https://president.gov.by/ru/president/detjam/gerb

свернуть

Государственный гимн Республики Беларусь

Это торжественное музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных законом: во время официальных государственных церемоний, ритуалов, празднеств, спортивных соревнований.

Текст Государственного гимна прославляет желание белорусского народа жить в мире, его трудолюбие, готовность защищать родную землю.

Поём гимн вместе!
Сможешь спеть весь гимн, не заглядывая в слова?


Прослушать Государственный гимн

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!


Слова М. Климковича, В. Каризны
Музыка Н. Соколовского https://president.gov.by/ru/president/detjam/gimn
Источник: https://president.gov.by/ru/president/detjam/gimn

свернуть

Конституция

Конституция (от лат. сonstitutio – установление, устройство) – это юридический документ, определяющий устройство государства, права, свободы и обязанности граждан и обладающий высшей юридической силой.

Согласно теории общественного договора, Конституция закрепляет договоренность между обществом (гражданами) и государством по самым важным для общества вопросам.

Конституция Республики Беларусь – Основной Закон Республики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу, и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений.

Высшей ценностью Конституция объявляет человека, его жизнь.
Конституция – Основной Закон государства:

 • определяет государственное устройство;
 • устанавливает принципы избирательной системы;
 • регулирует образование органов власти;
 • закрепляет права и обязанности граждан.

Конституция Республики Беларусь принята 15 марта 1994 года (с изменениями и дополнениями, внесенными по итогам республиканских референдумов 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года и 27 февраля 2022 года). В этот день ежегодно отмечается государственный праздник – День Конституции Республики Беларусь.

Конституция Республики Беларусь представляет собой структуру, состоящую из Преамбулы и 9 разделов (148 статей):
Раздел I. Основы конституционного строя.
Раздел II. Личность, общество, государство.
Раздел III. Избирательная система. Референдум.
Раздел IV. Президент, Всебелорусское народное собрание, Парламент, Правительство, Суд.
Раздел V. Местное управление и самоуправление.
Раздел VI. Прокуратура. Комитет государственного контроля.
Раздел VII. Финансово-кредитная система Республики Беларусь.
Раздел VIII. Порядок изменения и дополнения Конституции.
Раздел IX. Заключительные и переходные положения.

Источник: https://president.gov.by/ru/president/detjam/constitution

свернуть

Государственные праздники

Государственные праздники, праздничные дни, памятные и праздничные даты устанавливает Президент Республики Беларусь.

Государственные праздники устанавливаются в ознаменование событий, имеющих особое историческое либо общественно-политическое значение для Республики Беларусь, оказавших существенное влияние на развитие белорусского государства и общества. 

Государственные праздники

 • День Конституции – 15 марта;
 • День единения народов Беларуси и России – 2 апреля;
 • День Победы – 9 мая;
 • День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь – второе воскресенье мая;
 • День Независимости Республики Беларусь (День Республики) – 3 июля;
 • День народного единства – 17 сентября. 
свернуть

Достопримечательности Республик Беларусь

Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж"

 Несвижский замок - главный родовой замок князей Радзивиллов, которые имели обширные земельные владения в Беларуси и Литве. Это самое знаменитое имение рода, а теперь еще и одна из главных достопримечательностей Беларуси.
На балах в Несвиже собиралась вся знать Великого княжества Литовского. Здесь была своя собственная портретная галерея, театр, кунсткамера и библиотека на 20 тыс. томов.
При этом Несвижский дворец - это не только резиденция князей, музей и парк. Это еще и одно из самых загадочных мест в Беларуси. Согласно легенде, в замке обитает дух Барбары Радзивилл, супруги польского короля Сигизмунда.

Замковый комплекс "Мир"
Мирский замок наряду с Несвижским считается одним из старейших и красивейших замков Европы, где сочетается разная архитектурная стилистика, начиная с готической и барочной и заканчивая эпохой Ренессанса.

Изначально замок принадлежал роду Ильиничей, затем перешел во владения главных белорусских магнатов Радзивиллов.
Подземных коммуникаций в замке так много, что до сих пор не все из них изучены. Одна из легенд гласит, что между замками в Мире и Несвиже был построен специальный ход под землей, где могли разъехаться два экипажа.
Ежегодно Мирский замок принимает тысячи гостей из разных стран мира. Они приезжают полюбоваться величественным строением, принять участие в рыцарских боях. У стен замка регулярно проходят фестивали средневековой, классической, джазовой и электронной музыки.

 

Замок Пусловских в Коссово и усадьба-музей Тадеуша Костюшко


В километре от белорусского города Коссово, что в Брестской области, расположены две яркие достопримечательности Беларуси - дворец Пусловских и усадьба-музей Тадеуша Костюшко.
За сказочный образ и роскошь дворец графов Пусловских называли "рыцарской грезой". Он построен в неоготическом стиле.
В течение нескольких столетий владельцами Коссово были именитые династии: Хрептовичи, Сангушки, Флемминги, Чарторыйские, Сапеги. В 1821 году поместье купил Войцех Пусловский. Он основал в Коссово ковровую фабрику, в окрестностях построил и отреставрировал около 60 храмов.
Застывшая в камне красота Коссовского дворца и сегодня привлекает путешественников. После многих лет забвения этот "миниатюрный замок" с 12 башнями, символизирующими месяцы года, вновь принимает гостей. Большая реставрация еще продолжается, но оценить красоту дворца и прогуляться по залам, которые ждут возвращения былой роскоши, может каждый.

 
Пусловские гордились соседством своего имения с усадьбой в урочище Меречевщина, где родился Тадеуш Костюшко, национальный герой Польши и США, почетный гражданин Франции. Дом знаменитого уроженца белорусской земли восстановлен в 2004 году на фундаментах XVIII столетия по рисункам XIX века.

 
Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей в Гомеле

Гомельский дворцово-парковый ансамбль - один из красивейших памятников архитектуры Беларуси. Сегодня уникальный музейный комплекс в центре Гомеля объединяет дворец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпальницу, зимний сад, смотровую башню и великолепный старинный парк.
Это самая большая полностью сохранившаяся усадьба на территории Беларуси. Первая часть в ее названии восходит к фамилии графа Румянцева, фаворита императрицы Екатерины II. Вторая фамилия - полководца Паскевича, благодаря которому усадьба приобрела царственный вид. Сегодня во дворце находится музей.
Резиденция аристократов в Гомеле - один из интереснейших и наиболее посещаемых музеев Беларуси, крупный историко-культурный и просветительский центр.

Брестская крепость

Брестская крепость - одно из знаковых мест Беларуси, символ мужественного сопротивления, стойкости и героизма во время Великой Отечественной войны.
Крепость была построена в 30-е годы XIX века и полностью изменила вид Бреста: город был целиком перемещен на новую территорию, на восток от цитадели.
22 июня 1941 года гарнизон крепости принял первые удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении. В послевоенное время за мужество и героизм, проявленные защитниками крепости во время ее обороны, цитадель получила почетное звание "Крепость-герой".
Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" - одна из основных туристических достопримечательностей Бреста и всей Беларуси.

 

Мемориальный комплекс "Хатынь"


Сожженная во время Великой Отечественной войны деревня Хатынь Логойского района Минской области стала символом трагедии всего белорусского народа, напоминанием об ужасах войны.
Эта деревня с практически всеми ее жителями (149 человек, в том числе 75 детей) была уничтожена фашистами в марте 1943 года.
Всего во время Великой Отечественной войны были сожжены заживо жители 628 белорусских деревень. 186 из них так и не были восстановлены. В память о них в 1969 году на месте Хатыни сооружен мемориальный комплекс, в котором воплощена идея мужества и непокоренности народа, принесшего огромные жертвы во имя свободы.

 

Музей истории Великой Отечественной войны в Минске

История музея началась еще в военные годы. В 1942 году Центральный комитет Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии, работавший в эвакуации в Москве, создал Комиссию по сбору документов и материалов Отечественной войны. В сентябре 1943 года ЦК КП(б)Б принял постановление "создать музей по истории борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими оккупантами в Великую Отечественную войну". Уже в августе 1944 года в только что освобожденном Минске началось создание первой экспозиции музея. В октябре того же года Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открылся для посетителей.
В 1966 году музей переехал в специально возведенное здание на центральной площади Минска. В 1977-м рядом с музеем начала работу уникальная экспозиция военной техники и вооружения под открытым небом.
По инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко в 2010 году было принято решение создать для музея новый комплекс.
Торжественное открытие обновленного музея состоялось 2 июля 2014 года, в канун Дня Независимости, и стало посвящением 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня Музей истории Великой Отечественной войны в Минске - один из самых интересных военно-исторических музеев на постсоветском пространстве, который завоевал огромную популярность у белорусов и гостей страны.
В 2020 году музей посетило около 200 тыс. посетителей (2019 г. - 578 тыс. посетителей). В музее на площади более 3 тыс. кв.м можно увидеть свыше 8 тыс. экспонатов, рассказывающих об истории Второй мировой войны. Рядом с музеем находится стела "Минск - город-герой" и скульптура "Родина-мать".

 

Национальная библиотека Беларуси

Открытие современного здания Национальной библиотеки Беларуси состоялось 16 июня 2006 года.
Сегодня это не только уникальное место с богатейшим собранием книг, но и огромный мультифункциональный центр.
В библиотеке хранятся 10,1 млн экземпляров книг, есть 20 читальных залов, музей редких книг и рукописей. Это печатные издания, рукописи, микрокопии документов, электронные и другие материалы, созданные в Беларуси и других странах мира на более чем 80 языках.
Объект привлекает в том числе возможностью полюбоваться городскими пейзажами на смотровой площадке на 72-метровой высоте.

 

Троицкий костел в деревне Гервяты

Великолепный костел в неоготическом стиле, который мог бы стать украшением любой столицы, был построен в 1903 году в местечке Гервяты, на месте деревянного здания 1526 года. Его часто называют белорусским Нотр-Дамом и маленькой Швейцарией - таких величественных и красивых католических костелов по всему миру немного.
К строительству костела Святой Троицы подошли основательно: построили специальный кирпичный завод, а шифер привозили из Германии.
В итоге на самом высоком месте Гервят вырос один из высочайших храмов Беларуси - в 64 м. Его шпиль венчает шестиметровый крест. С момента освящения Троицкий костел ни разу не закрывал своих дверей.
Не менее примечателен и парк вокруг костела с экзотическими растениями (их тут более 2 тыс.) и статуями ангелов и апостолов.

 

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь


Спасо-Евфросиниевский женский монастырь - один из древнейших и крупнейших центров православия в Республике Беларусь. Он был основан известной просветительницей и первой женщиной, канонизированной православной церковью, княгиней Евфросинией Полоцкой в 1125 году.
Евфросиния была игуменьей монастыря на протяжении 45 лет. За это время монастырь стал центром просвещения Полоцкой земли, где была собрана богатая библиотека, работали иконописная мастерская, школа.
Мощи святой хранятся в монастыре. Каждый год 5 июня, в день памяти преподобной Евфросинии, в Полоцк съезжается множество людей.
По заказу Евфросинии в 1161 году Лазарь Богша создал крест-ковчег для хранения присланных из Царьграда и Иерусалима христианских реликвий.  По замыслу заказчицы эта святыня должна вечно "животворить" души полочан и всех верующих людей. По технике исполнения крест является шедевром мирового значения, одним из немногих датированных памятников прикладного искусства XII века.
Однако крест Евфросинии Полоцкой был утерян во время Великой Отечественной войны и до сих пор не найден.
В 1997 году художник из Бреста Николай Петрович Кузьмич создал крест Евфросинии Полоцкой заново - по образу и подобию святыни, и этому он посвятил пять лет. 24 августа 1997 года на церемонии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Бреста мастер передал сакральную святыню Белорусской православной церкви. Теперь она хранится в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре.

свернуть